20هزار پرستار بیکار

 

وجود 20 هزار «پرستار» بیکار!

🔻شریفی مقدم، دبیرکل سازمان نظام پرستاری: 150 هزار میلیارد تومان وارد نظام سلامت می‌شود اما مردم علی‌رغم صرف این همه بودجه، خروجی مناسبی را نمی‌بینند؛ به خاطر اینکه ساختار نظام مدیریت وزارت بهداشت طوری شکل می‌گیرد که زورگویی به شکل قانون عمل می‌شود.

🔻درباره طرح تحول نظام سلامت در یک شب تصمیم گرفته شد و ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع دولت را به تاراج گذاشته‌‌اند و اکنون 20 هزار پرستار بیکار داریم!‌

 

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک