شروط ظریف

 

ظریف:

تا آمریکا به اقدامات تروریستی خود پایان ندهد مذاکره نمی کنیم.

جنگ اقتصادی رئیس جمهور آمریکا علیه ایران تروریسم است. هرگز به آمریکا اجازه نخواهیم داد که به صورت یکجانبه جنگ را بر ملت ایران تحمیل کند.

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

دزدان دست و پا چلفتی نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی