دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر!

 


دستگیری توزیع‌کنندگان مواد مخدر در دانشگاه تهران

🔻معاون فرهنگی دانشگاه تهران:‌ تعدادی از تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر در بین دانشجویان خوابگاهی دانشگاه تهران و همچنین سایر دانشگاه‌ها دستگیر شدند.
🔻متخلفان که یکی از آنها از دانشجویان دانشگاه تهران بود، شناسایی و علاوه بر معرفی آنها به مراجع قضایی، پرونده این افراد در کمیته انضباطی دانشگاه بررسی و شدیدترین مجازات را برای آنها در نظر خواهیم گرفت.

منبع : لبخندآفرینان | دو شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک