الزامی شدن استفاده از کارت سوخت

 

💠الزامی شدن استفاده از کارت سوخت شخصی به صورت مرحله‌ای مدیرعامل شرکت ملی پخش: 🔹اجرای برنامه لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی با اولویت در کلان شهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان اجرا می شود. 🔹این طرح در مدت زمان کوتاه در دیگر کلان شهرها و کل کشور نیز اجرا می شود. 🔹در ابتدای اجرای این طرح، امکان عرضه سوخت با کارت جایگاه دار برای کسانی که هنوز کارت سوخت ثبت نام نکرده اند یا کارت سوخت را همراه خود ندارند، وجود دارد اما با اعمال محدودیت در کمیت بنزین.

منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک زندان به صرف میرزا قاسمی