پیش بینی نابودی اسرائیل

 


آیه‌ای که رهبر انقلاب در پیام حج به‌کار بردند/ پیش‌بینی مجدد نابودی اسرائیل به استناد قرآن

🔻رهبر معظم انقلاب در پیام حج امسال ضمن محکومیت معامله قرن از آیه ٤٢ سوره طور استفاده کردند.
🔻این آیه پس از مکر کفار مبنی بر قتل پیامبر (ص) نازل شد و مدتی پس از نزول آیه همه کفار در جنگ بدر نابود شدند و طبق پیش‌بینی قرآن مکر آنها به خودشان بازگشت.

 

منبع : لبخندآفرینان | یک شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک