عذرخواهی شهردار تهران

 


شهردار تهران: ضمن احترام به نگرانی دلسوزان حقوق حیوانات، احترام به همه مخلوقات خدا و توجه به بهداشت و امنیت شهروندان را از وظایف شهرداری می‌دانم.

پیروز حناچی در واکنش به تجمع حامیان حقوق حیوانات در مقابل شهرداری و به خشونت کشیده شدن آن در توییتر نوشت: ‏از وقتی از تخلف پیمانکار در سیر قانونی ساماندهی حیوانات دارای بیماری‌های خطرناک آگاه شدم، دستور دادم با خاطیان برخورد جدی صورت گیرد و برای جلوگیری از  تکرار آن پیگیری‌های لازم انجام شود.

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک