فیلم دینیِ سفارشی شکست می‌خورد!

 


💠همایون اسعدیان: فیلم دینیِ سفارشی شکست می‌خورد

کارگردان سینما و تلویزیون:
🔹ما هنرمندان درباره ائمه(ع) نمی‌توانیم فیلم بسازیم و داستان بنویسیم چراکه وارد یک امر قدسی می‌شویم.

🔹هرگاه یک فیلم دینی به سفارش مدیران ساخته شده شکست خورده است زیرا این فیلم از دل کارگردان برنیامده است.

🔹تلقی سفارشی و آموزشی بودن یک فیلم منجر به این می‌شود که مخاطب آن را پس بزند.

منبع : لبخندآفرینان | دو شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک