انتقاد استاد کشاورز به برخی بازیگران

 


محمد علی کشاورز بازیگر با سابقه سینما و تئاتر با انتقاد از بازی برخی بازیگران در آثار طنز، درباره کیفیت فیلم‌های کمدی این روزهای سینما به ایرنا گفت : «غلبه نگاه تجاری به خلاقیت هنری در تولیدات سینمایی و برخی آثار تئاتری امروز بسیار آزارم می‌دهد. محتوا و مفهوم در خلق اثر هنری امری قابل احترام و اجتناب ناپذیر است و هنرمند رسالت دارد به این مهم بیش از هر چیز حتی بیشتر از خود احترام بگذارد؛ اما به دلیل غلبه نگاه تجاری به تفکر و تأمل هنری، سینمای امروز در حوزه کمدی از محتوا عاری شده و بسیاری آثار حاضر بیشتر از آنکه نگاه هنرمندانه داشته باشند به لودگی و ادا و اطوار شبیه است که به هیچ وجه نمی‌توان نام آنها نام آنرا هنر سینما گذاشت.»

 

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک زندان به صرف میرزا قاسمی