حساب مرده ها مسدود می شود

 


حساب مرده‌ها مسدود می‌شود

🔻سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق: با فعال شدن سامانه نهاب،در گام اول حساب‌ افراد متوفی،شرکت‌های غیرفعال و بدون مجوز مسدود خواهد شد و در گام دوم اعتبارسنجی صاحبان حساب‌های بانکی آغاز می‌شود.

برترین نمایش کمدی موزیکال تهران

منبع : لبخندآفرینان | شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک