اسناد مصدق طعمه حریق شد!

 


💠اسناد به جا مانده آيت‌الله كاشاني و دكتر مصدق هم طعمه حريق شد

سردفتر 39 تهران با اشاره به حادثه آتش‌سوزي روز چهارشنبه ميدان حسن آباد، تعداد دفاترجاری اين دفترخانه را كه در اين حادثه از بين رفته است بيش از 700 دفتر برشمرد و گفت: علاوه براين تعداد، اسناد ارزشمندی از جمله سندهای مربوط به آيت‌الله كاشانی و دكتر مصدق نيز طعمه حريق شد.

 
 

منبع : لبخندآفرینان | یک شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک زندان به صرف میرزا قاسمی