شناسایی هزار سایت قمار

 

🔹شناسایی 'بیش از هزار وب سایت قمار' توسط پلیس سایبری

🔻رئیس پلیس سایبری ایران می‌گوید که از ابتدای امسال تاکنون، پلیس بیش از هزار سایت قمار را شناسایی کرده است.

🔻به گفته سرتیپ وحید مجید در جریان برخورد با این سایت‌ها بیش از نه میلیارد تومان مسدود شده و تعدادی از دست‌اندرکاران این سایت‌ها هم دستگیر شده‌اند.

🔻به گزارشی از ۱۵ فرد بازداشت شده، ۳۵ کارت بانکی هم کشف شده که به نام خودشان نبوده است.

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | دو شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک