نجفی بخشیده شد!

 


📷 رهایی «نجفی» از قصاص با گذشت اولیای دم

🔻مسعوداستاد⁩ همزمان با اذان صبح از بخشش ⁧محمد علی نجفی⁩ خبر داد
🔻استاد با انتشار پیامی در فضای مجازی از بخشش محمدعلی نجفی قاتل خواهرش میترا استاد خبر داده است.
🔻وی در پیامی که منتشر کرده‌، آورده است: از خون عزیزمان گذشتیم و خرسندیم که هیچ معامله‌ای با خون آن بزرگوار نکردیم.

 

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک