امضا تفاهم نامه ایران و افغانستان

 

ایران و افغاستان تفاهم نامه هنکاری هسته ای امضا کردند.

مقام های کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان و سازمان انرژی اتمی ایران تفاهم نامه همکاری اتمی را امضا کردند.

سازمان انرژی اتمی ایران در وبسایتش نوشته  شده که این تفاهم نامه در جریان سفر "هیات عالی رتبه" کمیسیون انرژی اتمی افغانستان به ایران امضا شده.

این سازمان می گوید تفاهم نامه همکاری زمینه های گوناگونی، به ویژه ظرفیت سازی نیروی انسانی و کاربردهای انرژی اتمی در سلامت و کشاورزی را در بر میگیرد.

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

دزدان دست و پا چلفتی نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی