2 واکسن مهم به واکسیناسیون اضافه شد

 


💠 وزیر بهداشت:

🔹2 واکسن مهم به برنامه واکسیناسیون ملی اضافه می‌شود
🔹فشارخون بیش از 30 میلیون تن در پویش ملی کنترل فشارخون غربالگری شد
🔹سالمندان ما با سالمندان سایر کشورهای دنیا متفاوتند؛ آنها سالمندانی هستند که جوانی نکرده، پیر شدند؛ چرا که در زمانی که می توانستند خلق ثروت کنند، زیرساخت برایشان آماده نکردیم و امروز دارند به زمان سرباری سنی هم می رسند و این بسیار دوران غم انگیزی است. سالمند ما سالمندی پر دغدغه است.

 

منبع : لبخندآفرینان | پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک