ظريف نتواند برود؛ آنها مى آيند!

 


ظريف نتواند برود؛ آنها مى آيند

🔻لستر هولت مجرى و خبرنگار معروف NBC به تهران آمده تا با مسئولان ايران درباره تاثير تحريم هاى آمريكا گفت و گو كند.
🔻او تاكنون با محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ، عبدالناصر همتى رييس كل بانك مركزى و على شمخانى دبيرشوراى عالى امنيت ملى مصاحبه كرده است؛ اما مصاحبه با ظريف بيش از هر خبرى خشم تندروهاى آمريكايى را برانگيخته است.
🔻مطالبى كه در فيس بوك و اينستاگرام و توييتر مى نويسند، خشم آنها را از سفر هولت مجرى تاثيرگذار اين شبكه آمريكايى به تهران و تريبون دادن به ظريف نشان مى دهد.

برترین نمایش کمدی موزیکال تهران

منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک