بیمار رها شده از بیمارستان امام خمینی

 


🔻بیمارستان امام خمینی رها کردن بیمار سالخورده به دلیل نداشتن هزینه درمان را رد کرد.

در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی منتشر شده بود که نشان می‌داد مردی سالخورده و بیمار در حالی که لباس بیمارستان به تن دارد در خیابان رها شده است. فردی که روی ویدئو صحبت می‌کند می‌گوید که بیمارستان امام خمینی این بیمار را به دلیل "نداشتن پول درمان" بیرون انداخته است.

در واکنش به این ویدئو ساسان موگهی، رئیس بیمارستان امام خمینی اهواز به خبرگزاری‌‌های ایران بیرون کردن بیمار از بیمارستان را رد کرده و گفته است که این بیمار ۸۰ ساله به دلیل بیماری پوستی به بیمارستان امام خمینی مراجعه کرده و  از تاریخ ۲۷ مرداد ماه تا ۳ شهریور در همین بیمارستان "بدون دریافت هزینه" تحت درمان و مداوای پزشکان بوده.

به گفته آقای موگهی همراهان این بیمار با وجود توصیه پزشکان به ادامه درمان، با "اصرار" و "رضایت شخصی" می‌خواستند او را به یکی از بیمارستان‌های خصوصی انتقال دهند.

آقای موگهی گفته است کارکنان بیمارستان در مورد تعویض نکردن لباس بیمارستان و خارج نکردن آنژوکت از دست بیمار کوتاهی کرده‌اند.

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک