گران ترین نقاشی جهان کجاست؟

 

گران ترین تابلو نقاشی با عنوان "منجی جهان" اثر لئوناردو داوینچی که در کشتی تفریحی ملک سلمان قرار دارد.

بیشتر در گزارش هایی اعلام شده بود که این تابلوی نقاشی با مبلغی نجومی به ولیعهد عربستان فروخته شده است.

کنی شاچتر، یمپکی از دلالان هنر در لندن اعلام کرد: این نقاشی در قایق لوکس تفریحی ولیعهد عربستان قرار دارد تا پس ا آن ، در شهر العلا یک شهر و منطقه باستانی در عربستان سعودی قرار گیرد.

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

دزدان دست و پا چلفتی نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی