حرف های ناگفته ترامپ

 

ترامپ:

ایرانی ها هنگام امضا کردن توافق هسته ای برجام شعار مرگ بر آمریکا سر میدادند.

ایرانی ها بعد از خروج آمریکا از این توافق دیگر مرگ بر آمریکا نمی گویند.

شما چطور توافق امضا می کنید وقتی فریاد می زنند مرگ بر آمریکا؟

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

دزدان دست و پا چلفتی نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی