ترامپ میخواهد گرینلند را بگیرد

 

ترامپ می‌خواهد گرینلند را از دانمارک 'بخرد'؛ گرینلند می‌گوید 'فروشی نیست'

وزیر خارجه گرینلند در واکنش به انتشار این خبر که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قصد خرید گرینلند را دارد، گفت که بزرگترین جزیره جهان فروشی نیست.

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابعی در درون کاخ سفید گزارش کرد که رئیس جمهوری آمریکا قصد کرده که گرینلند را بخرد. این بزرگترین جزیره جهان، قلمروی دانمارک است که به صورت خودمختار اداره می‌شود.

وزیر خارجه گرینلند گفته: "ما برای تجارت آماده هستیم، نه برای فروش." آقای ترامپ که پیش از ریاست جمهوری، در کار ساخت و ساز بوده، گویا خیلی جدی به دنبال این خرید است.

دو منبع مطلع از درون کاخ سفید به این روزنامه آمریکایی گفته‌اند که آقای ترامپ در گفت‌وگو با دستیارانش این سوال را مطرح کرده که چطور می‌توانند گرینلند را بخرند و خیلی با دقت به صحبت‌ها و دلایل موافقان و مخالفان گوش می‌دهد.

آنها حتی گفته‌اند که آقای ترامپ با وکیل کاخ سفید هم درباره این خرید و موانع بر سر آن صحبت کرده است.

گرینلند بخشی از قاره آمریکا به حساب می‌آید اما از قرن نوزدهم به این سو مستعمره دانمارک بوده و کم و بیش اروپایی است.

منبع : لبخندآفرینان | شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک