نارضایتی مردم از ایرانسل!

 


خبرگزاری قوه قضائیه از نارضایتی شهروندان تهرانی از ایرانسل نوشت:

🔻مشکل اینترنت ایرانسل ۳ ماهه شد/ در برخی مناطق قطع است.
🔻ایرانسل فقط وعده می دهد:حل می شود، این هفته جلسه داریم!
🔻شهروندان ناراضی، ایرانسل پاسخگو نیست.

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک