ظریف،خواهان جنگ نیستیم

 


🔺ظریف: خواهان جنگ نیستیم اما از خود دفاع می‌کنیم

گفت‌وگوی ظریف با روزنامه آلمانی «زودویچه سایتونگ»:
🔻اگر طرف‌های امضاکننده برجام، گام‌هایی را در راستای حفظ اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا برندارند، ایران گام بعدی در خصوص کاهش تعهداتش ذیل برجام را برمی‌دارد.
🔻در صورتیکه صادرات نفت از سرگرفته شود، ایران ظرف چند ساعت به تعهد کامل به برجام بازخواهد گشت.
🔻ما خواستار جنگ نیستیم اما از خود دفاع خواهیم کرد.

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک