طرح محدود کردن تحصیل آقازاده ها

 


🔴طرح مجلس برای محدود کردن تحصیل فرزندان مقامات در خارج از کشور

به گفته حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون مجلس، این کمیسیون در حال تهیه طرحی است که بر اساس آن، فرزندان مقامات ایرانی اجازه خواهند داشت تنها در کشورهای "دوست" مانند روسیه، چین و هند تحصیل کنند.

به گفته آقای نوروزی در این طرح تحصیل مقامات در دانشگا‌ههای کشورهای دیگر ممنوع خواهد شد.

او گفت که این افراد از جایگاه "پدرشان" استفاده می‌کنند و برای تحصیل به خارج از کشور می‌روند.

برترین نمایش کمدی موزیکال تهران

منبع : لبخندآفرینان | دو شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک