اقدام توییتر!

 

🔶اقدام توییتر علیه نشر اطلاعات نادرست در مورد هنگ‌کنگ

🔹توییتر و فیسبوک می گویند گام هایی برای مسدود کردن آنچه کمپین مورد حمایت دولت چین برای انتشار اخبار نادرست می دانند برداشته اند.

🔸توییتر گفت که ۹۳۶ حساب را که از آنها برای "پاشیدن تخم نفاق سیاسی در هنگ کنگ" استفاده می شد بسته است.

🔹این شبکه گفت این حساب ها که سرمنشاء ایجاد آنها خاک چین بوده بخشی از تلاشی هماهنگ برای تضعیف "مشروعیت و مواضع سیاسی جنبش اعتراضی" هنگ کنگ است.

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک