کیش و مات شدن آمریکا

 


💠کیش و مات شدن آمریکا در بازی شطرنج با ایران

روزنامه لبنانی الجمهوریه نوشت، تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران در رسیدن به اهداف خود ناموفق بوده و واشنگتن دست‌بسته مانده و نمی‌داند باید چه کاری انجام دهد.
 
 

منبع : لبخندآفرینان | پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک