اپلیکیشن کاریابی تعطیل شد

 


اپلیکیشن شغل یابی گوگل تعطیل می شود

🔻گوگل اعلام کرده سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی اپلیکیشن Hireرا تعطیل می کند. این سرویس برای تسهیل فرایند استخدام نیرو در کسب وکارهای کوچک و متوسط و همچنین در رقابت با لینکدین ارائه شده بود.

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک