افزایش وام های ضروری بازنشستگان

 

وام های ضروری بازنشستگان به ۷ میلیون تومان افزایش می یابد

🔻سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری : وام های ضروری به بازنشستگان کشوری در سال آینده از پنج میلیون تومان به هفت میلیون تومان افزایش می‌یابد.
 

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک