کشف حجاب جرم است

 

فرمانده ناجا: با متخلفان کشف حجاب در خودروها برخورد می شود.

سردار اشتری: کشف حجاب جرم است، اجرای طرح ناظر یکی از اولویت های ناجا است.

چنانچه برای افراد پیامک اشتباهی ارسال شده باشد به اعتراض افراد رسیدگی می شود اما اجرای این طرح ابلاغ قانون است.

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

دزدان دست و پا چلفتی نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی