طرح های جدید ترافیکی

 

معاون شهردار تهران:

از اول تیر ماه امسال اجرای طرح زوج و فرد در تهران پایان می یابد.

زمان اجرای روزانه طرح جدید ترافیکی 6:30 تا 19 است.

در روزهای پنجشنبه طرح ترافیک نداریم تردد روز پنجشنبه جزو سهمیه 20 روز هر فصل محاسبه می شود.

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

دزدان دست و پا چلفتی نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی