آتش سوزی در جنگل های آمازون

 

🔴جنگل‌های آمازون 'با شدتی بی‌سابقه می‌سوزند'

🔹سازمان تحقیقات فضایی برزیل می گوید که جنگل های بارانی آمازون این کشور در سال جاری شاهد شمار بی سابقه ای از آتش سوزی ها بوده است.

🔸موسسه ملی تحقیقات فضایی برزیل گفت که داده های ماهواره ای اش نشان دهنده افزایش 83 درصدی آتش سوزی ها نسبت به سال 2018 است.

🔹دود ناشی از این آتش سوزی ها با وزش باد از فاصله تقریبا سه هزار کیلومتری در روز دوشنبه به سائو پائولو رسید و آسمان شهر را برای ساعتی تیره و تار کرد.

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک