محسن هاشمی شورای شهر تهران شد

 


🔴 محسن هاشمی بار دیگر به عنوان رئیس شورای شهر تهران انتخاب شد

محسن هاشمی بار دیگر به عنوان رئیس شورای شهر تهران انتخاب شدمحسن هاشمی برای سومین سال پیاپی به عنوان رئیس شورای شهر تهران انتخاب شد.

آقای هاشمی در حالی در روز یکشنبه در انتخابات ریاست شورا موفق شد که هیچ یک از دیگر نمایندگان شورای شهر تهران ریاست او را به چالش نکشیده بودند و برای این مقام نامزد نشده بودند.

در دورانی که آقای هاشمی ریاست شورای شهر تهران را برعهده داشته، شهرداری تهران با بحران‌های پیاپی روبه‌رو بوده و در همین مدت سه بار شهردار تهران تغییر کرده است.

منبع : لبخندآفرینان | یک شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک