ترامپ 4 سال دیگر مزاحم دنیاست

 

ظریف: احتمال اینکه ترامپ ۴ سال دیگر مهمان یا مزاحم دنیا باشد زیاد است

🔻وزیر امور خارجه در دیدار با گروهی از ایرانیان مقیم سوئد: برای اسرائیل، ایران زیادی بزرگ است. کاری ندارد چه کسی در ایران حاکم باشد.اصلاح طلب، اصولگرا یا سکولار حاکم باشد، هر که حاکم باشد، برای اسرائیل، ایران زیادی بزرگ است.
🔻ایرانی که ۴۰ سال است روی پای خود ایستاده، این ایران برای آنها قابل تحمل نیست.
🔻وی با بیان اینکه احتمال پیروزی مجدد ترامپ را بالا می دانم، گفت: البته به نظر نمی رسد سیاست های حمایتی اقتصادی در درازمدت به اقتصاد آمریکا کمک کند.احتمال اینکه ترامپ ۴ سال دیگر مهمان یا مزاحم دنیا باشد، زیاد است.
 
 

منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک