در قسمت چهاردهم سریال «هیولا» که این هفته روی پیشخوان مارکت ها رفت شاهد اتفاق عجیبی در عدم رعایت راکورد گریم شخصیت هوشنگ (با بازی فرهاد اصلانی) بودیم.

بدین ترتیب که مدل سبیل او در سکانس خواستگاری نسبت به سکانس بعدی اش کاملا متفاوت بود. چرا که با توجه به نماهای بسته بازی اصلانی در سکانس خواستگاری و حتی دیالوگ «من این سبیل هایم را می تراشم» مخاطب متوجه این عدم حفظ راکورد می شود.

قطعا این نوع از سوتی ها  می تواند با دفاعیاتی چون گذشت زمان و ... توجیه شود اما در این فقره خاص  ماجرا قابل دفاع نیست چراکه درست در سکانس بعد از خواستگاری شاهد این مسئله بودیم.