ترامپ به دنبال تغییرات

 

ترامپ به دنبال تغییر قوانین تجارت جهانی عیله کشورهای در حال توسعه

کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا به نماینده تجاری این کشور دستور داده است تا با ایجاد تغییرات در قوانین سازمان تجارت جهانی مسیرهایی که برای کشورهای در حال توسعه ایجاد مزیت می کنند را ببندد.

منبع : لبخندآفرینان | شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک زندان به صرف میرزا قاسمی