بزرگترین گور کودکان کشف شد

 

🔷'بزرگترین گور کودکان قربانی' در پرو پیدا شد

🔸باستان شناسان در پرو آنچه را گمان می رود محل بزرگترین مراسم قربانی کردن کودکان در تاریخ باشد را حفاری کرده اند.

🔸بقایای ۲۲۷ کودک پنج تا چهارده ساله در نزدیکی شهر ساحلی هوانچاکو در شمال لیما، پایتخت پرو، پیدا شد. تصور می شود این کودکان بیش از ۵۰۰ سال پیش قربانی شده باشند.

🔸باستان شناسان به خبرگزاری فرانسه گفتند که در بعضی از بقایای کشف شده هنوز آثار مو و پوست دیده می شود

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

.

منبع : لبخندآفرینان | پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک