اهواز غیر قابل سکونت است!

 


اهواز از نظر استانداردهای جهانی شهر غیر قابل زیستن محسوب می‌شه و توی ۲۰۱۷ گرم‌ترین نقطه‌ی حرارتی آسیا بوده (56 درجه) و پیش‌بینی می‌شه تا ده سال آینده اگه تلاشی برای تغییر شرایطی اقلیمیش انجام نشه غیر قابل زیستن کامل بشه.

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک