ابهاماتی در مورد پایتخت

 


💠 تهیه‌کننده سریال پایتخت٦: 

پایتخت٦ قابل پیش بینی نیست و هنوز نمی‌دانیم قرار است چه اتفاقی در سریال بیافتداین سریال آذرماه وارد مرحله تولید می‌شود و فعلا در قصه‌هایی که نوشته شده است، لوکیشن اصلی ایران و منطقه شیرگاه مازندران استهمه بازیگران اصلی که در فصل‌های قبلی بازی می‌کردند، در فصل ۶ نیز حضور  دارند

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | یک شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک