نجفی به مسعود استاد چه گفت؟

 


💠محمدعلی نجفی به مسعود استاد چه گفت؟

♦️یکی از وکلای مدافع اولیای دم میترا استاد درباره گفت‌وگوی فیمابین محمدعلی نجفی و مسعود (برادر استاد) در جلسه اول دادگاه رسیدگی به پرونده گفت:
🔹آنچه فیمابین این دو نفر در جلسه دادگاه گذشت، این بود که مسعود استاد از محمدعلی نجفی پرسیده بود چرا خواهرم را کشتی و به قتل رساندی و چه دلیلی برای این موضوع داشتی؟ تنها این گفت‌وگو فیمابین دو نفر در دادگاه رد و بدل شد.

🔹هیچ مذاکره‌ای گشوده نشده و فعلا افق روشنی هم در این خصوص متصور نیست. رضایت یا گذشتی هم در کار نیست.  

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | دو شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی نمایش کمدی مارمولک