شرطبندی آنلاین جرم است!

 


💠 دادستان کل کشور با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که هرگونه شرط‌بندی آنلاین جرم است و هم کسانی که شرط‌بندی می‌کنند و هم کسانی که وب‌سایت‌های شرط‌بندی را اداره می‌کنند، مجرم هستند

در این بخشنامه آمده اخیرا برخی از کسانی که به اتهام شرط‌بندی دستگیر شده‌اند، با استناد به برخی فتواها که شرط‌بندی آنلاین را حرام نمی‌دانند، تبرئه شده‌اند. به همین دلیل محمد جعفر منتظری، دادستان کل با صدور این بخشنامه خواسته که در محاکمه این افراد وحدت رویه ایجاد کند.
دادستان کل در این بخشنامه نوشته موضوع شرط‌بندی آنلاین در مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه بررسی شده و نتیجه این بوده که تفاوتی بین این نوع شرط‌بندی و شرط‌بندی معمولی نیست.
از زمان انقلاب اسلامی، هرگونه شرط‌بندی و بازی قمار در ایران با استناد به قوانین دین اسلام ممنوع است.
در بخشنامه دادستان تاکید شده که شرط‌بندی بر روی نتیجه مسابقات ورزشی نیز ممنوع است.

 

منبع : لبخندآفرینان | دو شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک