رئیس هلال احمر استعفا داد

 


🔴رییس جمعیت هلال احمر استعفا داد

در پی رسوایی بزرگ مالی و تخلفات گسترده در این نهاد و بازداشت تعدادی از مدیران ارشد هلال احمر علی اصغر پیوندی رییس جمعیت هلال احمر از سمت خود استعفا داد

 علی اصغر پیوندی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

دزدان دست و پا چلفتی نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی