عقد آریایی قانونی نیست!

 

🔴عقد آریایی قانونی نیست

 رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق:
▫️در قانون و شرع چیزی به نام عقد آریایی نداریم و دفاتری که این مراسم را اجرا می‌کنند، غیر مجاز هستند

▫️ازدواج در دفاتر غیرمجاز و شبیه کلیسا ثبت رسمی نمی‌شود

▫️عقدی که در دفاتر غیرمجاز انجام می‌شود در هیچ جا ثبت نمی‌شود.

برترین نمایش کمدی موزیکال تهران

منبع : لبخندآفرینان | شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک