رسوایی آزار جنسی خاندان سلطنتی

 


رسوایی‌هایی پرونده کودک‌آزاری جنسی به خاندان سلطنتی انگلستان هم رسید

🔻روزنامه انگلیسی میرور نوشت: اف‌بی‌آی در تحقیقات خود درباره پرونده آزار جنسی چندین دختربچه با واسطه‌گری جفری آپستین (دوست ترامپ) به ۳۰۰ تبعه انگلیسی از جمله شاهزاده آندرو (فرزند سوم ملکه انگلستان) مظنون شده است
🔻در تحقیقات ۲۰۰۰ صحفه‌ای اف‌بی‌آی مشخص شده پرنس آندرو یکی از قربانیان این کودک آزاری را سال‌ها به عنوان برده‌جنسی در اختیار داشته است
🔻مجلس انگلستان از خانواده سلطنتی خواسته‌ تا در برابر این رسوایی پاسخگو باشد.

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک