افزایش حقوق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

 

💠افزایش حقوق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به ۱.۵ میلیون

«حاجی بابایی» رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس:
🔹حداقل حقوق یعنی یک میلیون و پانصد و شصت و سه هزار تومان به دانشجویان این دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد.
🔹پاداش پایان خدمت فرهنگیان حدود یک سالی باقی مانده است و در مجلس در حال فشار برای تحقق این موضوع هستیم و صحبت‌هایی نیز صورت گرفته تا دولت این معوقات را پرداخت کند.

 

منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک