ثروت بن سلمان!

 


💠 بن‌سلمان، یکی از ثروتمندترین سیاستمداران جهان

ثروت خاندان سعودی بیش از ۱۰۰میلیارد دلار برآورد می‌شود و این خاندان، چهارمین خانواده ثروتمند جهان است
بدون درنظر گرفتن درآمدهای نفتی، بن‌سلمان و سایر شاهزادگان سعودی، هرسال ۲میلیارد دلار حقوق و مزایا می‌گیرند

 

منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک