دوچرخه سواریاز لحاظ قانونی و شرعی مشکلی ندارد!

 


🔴شهردار تهران: دوچرخه‌سواری زنان از لحاظ قانونی و شرعی هیچ مشکلی ندارد

پرویز حناچی، شهردار تهران گفت که "به لحاظ قانونی و شرعی" هیچ مشکلی برای دوچرخه‌سواری زنان وجود ندارد.

به گفته شهردار تهران، شهروندان این شهر با مشکلات جدی سلامتی مانند چاقی و فشار خون روبه‌رو هستند و "موضوع دوچرخه سوای بحث سلامت است نه جنسیت."

پیشتر سخنگوی قوه قضائیه نیز گفت که از از نظر این قوه، مساله دوچرخه‌سواری زنان مطرح نیست، بلکه موضوع "حفظ حجاب" مطرح است. او گفته بود: "بی‌حجابی در داخل خودرو یا روی موتور و دوچرخه هیچ تفاوتی ندارد بنابراین دوچرخه‌سواری برای ما موضوعیت ندارد بلکه آنچه موضوعیت دارد، رعایت عفاف و حجاب است."

از این گفته‌های غلامحسین اسماعیلی چنین برداشت شد که دوچرخه‌سواری زنان از نظر قوه قضائیه ممنوع نیست.

منبع : لبخندآفرینان | یک شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک