سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا

 

سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا به زودی راه اندازی می شود.

قائم مقام وزیر صمت:

سامانه اطلاع رسانی قیمت کالاها به زودی راه اندازی می شود و در این سامانه قیمت بیش از صد کلا روزانه هم قیمت کف بازار و هم قیمت عرف به صورت آنلاین منتشر می شود.

باید تلاش کنیم ابتدایی ترین حقوق مصرف کننده که دانستن نرخ قیمت ها است، را توسط واحد های صنفی رعایت کنیم.

منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک