واکسن سرطان ساخته شد!

 


واکسن سرطان ساخته شد

شرکت مورفوجنسیس که در حوزه توسعه و تحقیقات ژن و سلول درمانی فعالیت می‌کند، واکسنی برای سرطان ساخته که در زمان حاضر در مرحله آزمایشات بالینی قرار دارد.

این واکسن که ImmuneFx نام دارد سیستم ایمنی بدن را به گونه‌ای تربیت می‌کند تا سلول‌های سرطانی را شناسایی کرده و از بین ببرد.بعد از انجام ازمایشات این واکسن وارد باز میشود

 

منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک