لایحه 4 صفر از پول ملی رای نمی آورد

 

احتمالا مجلس به لایحه حذف چهار صفر از #پول_ملی رای نمی‌دهد»
...
حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی #مجلس: حذف چهار صفر از پول ملی ثمره‌ای در حوزه اقتصادی ندارد و از نظر ما اولویت نیست، شرایط اقتصادی کشور چنین کاری را ایجاب نمی‌کند، اگر دولت توجیهات قوی داشته باشد شرایط فرق خواهد کرد اما هنوز توجیهی به ما ارائه نشده.

برترین نمایش کمدی موزیکال تهران

منبع : لبخندآفرینان | شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک