فرار فرماندهان سپاه صحت ندراد

 

سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است" فرار و دستگیری چند تن از فرماندهان صحت ندارد."

سخنگوی سپاه پاسداران گفته است" دشمنان اکاذیب مشمئز کننده ای مانند فرار از کشور و یا دستگیری چند تن از سرداران سپاه از جمله سرداران نصیری،ربیعی، تولایی منتشر کرده اند.

آقای شریف گفته: " این عزیزان از نیروهای مخلص و فعال سپاه بوده و  و در جایگاهی جدید در سپاه فعال و با جدیت به ایفای ماموریت ها و مسئولیت های محموله، اشتغال به خدمت دارند و حتی اخباری از حضور آنان در محافل منتشر شده است."افرادی که سخنگوی سپاه برده سرتیپ پاسدار علی نصیری، فرمانده سابق سپاه حفاظت انصار، سرتیپ پاسدار مصطفی ربیعی، فرمانده سابق بازرسی سپاه پاسدراران و سرتیپ پاسدار محمد تولایی، معاون پیشین راهبردی سپاه هستند.

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

دزدان دست و پا چلفتی نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی