قمر پر آب مشتری!

 

🔷ناسا ماموریتی برای مطالعه قمر پرآب مشتری را تایید کرد

🔸ناسا مجوز طراحی نهایی و ساخت فضاپیمایی برای ماموریتی جسورانه به اقیانوس یوروپا، قمر مشتری، را صادر کرده است.

🔸ماموریت "یوروپا کلیپر" به بررسی این اقیانوس پوشیده از یخ خواهد پرداخت که دانشمندان می گویند یکی از بهترین نقاط در منظومه شمسی برای یافتن آثار حیات است.

🔸گمان می رود یوروپا در زیر پوسته یخی اش دریایی به عمق 170 کیلومتر داشته باشد که می تواند شرایط مناسبی برای تشکیل ارگانیسم های زنده فراهم کند.

برترین نمایش کمدی موزیکال تهران

منبع : لبخندآفرینان | پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک