گلایه از پوشش اقلیت های مذهبی

 


🔻روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور درباره حجاب برخی از مهمانان در همایش "ارائه دستاوردهای دولت تدبیر و امید در توسعه زیرساخت‌های روستایی" اطلاعیه صاد کرد.

🔻 در این اطلاعیه آمده است: "بخشی از میهمانان برنامه از جامعه محترم اقلیت‌های مذهبی کشور بودند و با تن‌پوش سنتی و محلی خود در مراسم حاضر شده بودند که قبل از آغاز برنامه به طبقه دوم سالن راهنمایی شدند.

🔻با وجود همه این موارد مساله بوجود آمده قابل اغماض نبوده و دستور پیگیری و برخورد با خاطیان صادر شده است."

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک